«КЕҢГІР СЕЛОСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты

 «КЕҢГІР СЕЛОСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
 МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
 
1. Жалпы ережелер
 
1. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі жергілікті және мемлекеттік басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, басқа нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес іске асырады.
3. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық формадағы заңды тұлғасы болып табылады, оның мемлекеттік тілдегі атауымен мөрі және мөртабаны, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.
4. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі егер ол заңнамаға сәйкес өкілетті болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарапынан сөз сөйлеуге құқылы.
6. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша белгіленген заңдылық тәртібінде басшы бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында қаралған басқа актілермен ресімделетін шешімдер шығарады.
7. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штаттық санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 100605 Қарағанды облысы,  Жезқазған қаласы, Кеңгір селосы, Әуезов көшесі, 4 үй.
9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
11. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру   жергілікті бюджеттен, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі бюджетінен (шығындар сметасы) жүзеге асырылады.
12. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау аясында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне заңдылық актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.
 
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі тапсырмалары, функциялары, құқықтары мен міндеттері
 
13. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы – Кеңгір селосының  аумағында мемлекеттік саясатты жүргізу, Кеңгір селосының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамытуды қамтамасыз ету.
14. Тапсырмалар: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясымен, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңымен, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілерімен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, «Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, сондай-ақ осы Ережемен анықталған міндеттер.
15. Функциялары:
- ветеринария бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттің аграрлық саясаты мен стратегиялық жоспарларын жүзеге асыру бойынша жұмысты ұйымдастыру;
- село азаматтары өкілдерінің жиналысын шақыру, олардың шешімдерін орындауды қамтамасыз ету;
- азаматтардың өтініштерін, арыздары мен шағымдарын қарау;
- селоның кірістері мен шығыстарының сметасын әзірлеп,  қалалық мәслихатқа бекітуге енгізу, олардың орындалысын қамтамасыз ету;
- заңды және жеке тұлғалармен шарттар жасасу, заңды және банктік құжаттарға қол қою;
- жолдардың тұрғын үй қорының құрылысын ұйымдастыру және жөндеу, аула жанындағы аумақты күтіп-ұстауды бақылау;
- село тұрғындарына қызмет көрсету бойынша шаруа (фермерлік) қожалықтарын, шағын кәсіпорындарды, кооперативтерді ұйымдастыруға ықпал жасау;
- қоғамдық тәртіпті нығайтумен байланысты мәселелерді шешу. Суларда, өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бақылауды жүзеге асыру;
- әскери міндеттілер мен әскер қатарына шақырылғандарды алғашқы есепке алуды ұйымдастыру:
- халықтан салықтық, сақтандыру және басқа төлемдердің уақытында түсуіне жәрдемдесу;
- заңмен белгіленген шектер мен тәртіпте тиісті аумақтағы халықты жұмысқа орналастыру, әлеуметтік-мәдени, медициналық, сауда, тұрмыстық және басқа қызмет көрсету мәселелерін, осы Ережеде қаралған басқа сұрақтарды шешу.
 
16. Құқықтары мен міндеттері
«Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі:
- жергілікті өзін-өзі басқаруды тікелей, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың таңдау органдары арқылы жүзеге асыруға;
- жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жеке және ұжымдық өтініштер жолдауға;
- Қазақстан Республикасының Заңында және басқа да заңнамалық актілерінде қаралған басқа құқықтарды іске асыруға құқылы.
«Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасын сақтауға;
- Қазақстан халықтарының бірлігін және елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға жағдай жасауға;
- мемлекеттік және басқа тілдерді, Қазақстан халқының салттары мен дәстүрлерін құрметтеуге және оны дамытуға жағдай жасауға құқылы.
 
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
 
17. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін басқаруды «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттерді орындауға жеке жауапты бірінші басшы жүзеге асырады.
18. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы қызметіне тағайындалады және қызметінен босатылады.
19. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының бас, жетекші мамандары мен қызметкерлері бар, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметіне тағайындалады және қызметінен босатылады.
20. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының өкілеттігі:
- Кеңгір селосының әкімі мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттерді орындауға және олардың өз функцияларын іске асыруға жеке жауапты, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есеп беретін тұлғалардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қарсы әрекет бойынша жеке жауапты;
- Кеңгір селосының әкімі өз принципінде әрекет етеді және мемлекеттік мекеме қызметінің мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған құзыретіне сәйкес өз бетімен шешеді;
- мемлекеттік мекеме қызметін жүзеге асыру кезінде Кеңгір селосының әкімі белгіленген заңнамалық тәртіпте:
· сенімхатсыз мемлекеттік мекеме атынан әрекет етеді;
· мемлекеттік мекеме мүддесін барлық ұйымдарда көрсетеді;
· белгіленген заңнама жағдайларында және шегінде мүлікке иелік етеді;
· шарттар жасасады;
· сенімхаттар береді;
· банктік шоттар ашады;
· барлық қызметкерлерге міндетті бұйрықтар шығарып, нұсқаулар береді;
· мемлекеттік мекеме қызметкерлерін, өкілетті орган тағайындағаннан басқа, жұмысқа қабылдайды, және жұмыстан босатады;
· мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;
· оған заңнама, осы жарғы және өкілетті орган жүктеген басқа функцияларды жүзеге асырады;
«Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының өкілеттігін ол жоқ кезеңде қолданыстағы заңнамаға сәйкес ауыстырушы тұлға іске асырады;
21. Бірінші басшы өзінің мамандары мен қызметкерлерінің өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықтайды.
22. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметіне тағайындалатын және қызметінен босатылатын село әкімі басқарады.
 
4. Мемлекеттік органның мүлкі
 
23. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамамен қаралған жағдайларда жекелеген мүлікті жедел басқару құқығымен иеленуі мүмкін.
«Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік есебінен, сондай-ақ өз қызметі және Қазақстан Республикасының заңдылығымен тыйым салынбаған басқа да дереккөз нәтижесінде алған мүлік (ақшалай кірісті қосқанда) есебінен қалыптасады.
24. «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке тиесілі.
25. Кеңгір селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі оған қаржыландыру жоспары бойынша берілген қаражат есебінен, егер басқасы заңдылықпен белгіленбесе, алынған мүлікті жеке бөліп алуға немесе басқа әдіспен иеленуге құқығы жоқ.
 
5. Мемлекеттік мекемені қайта құру және тарату

26. Мемлекеттік мекемені қайта құру және тарату Қазақстан   Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

Новости
Хабарландыру
30 января 2018
2018 жылдың 08 ақпанында сағат 15.00-де, Кеңгір селосы әкімшілігінде жергілікті өзін – өзі басқару  қауымдастығы мүшелерінің жиналысы өтеді. Күн тәртібінде: Жергілікті өзін-өзі басқару қауымдастығының қаржысын пайдалану туралы.             ...
Хабарландыру
8 января 2018
2018 жылдың 15 қаңтарында сағат 15.00-де Кеңгір селосы әкімшілігінде жергілікті өзін – өзі басқару  қауымдастығы мүшелерінің жиналысы өтеді. Күн тәртібінде: 1.2018 жылдың бюджетін талқылау.   Әкімішілк
«KazGreenEnergy» ЖШС
29 ноября 2017
«KazGreenEnergy» ЖШС 21.12.2017ж. сағат 15-00-де Кенгір кенті, Школьная көшесі, 26, «Кенгір кенті әкімдігінің аппараты» мекен-жайы бойынша өткізілетін «Кенгір ауылдық округі, Жезқазған қаласындағы «Биоэлектростанция» ТЭН» жобасына арналған «Қоршаған ...
Недавно опубликовано
16 мая 2019-2021 жылдарға арналған ауылдық округ бюджетті туралы. 2
АқпаратБюджет
3 января 2019-2021 жылдарға арналған ауылдық округ бюджетті туралы
АқпаратБюджет
23 декабря Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 5 ақпандағы «Орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы» №190 Жарлығына сәйкес 2019 жылдың қаңтардың 23 мен 30 аралығында Кеңгір, Талап, Малшыбай селолары әкімдерінің тұрғындармен есеп беру кездесулері өтеді
Ақпарат
23 декабря 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы есебі. Кеңгір селосының әкімі Қ. Б. Жанпеисовтың
Әкімнің блогыӘкімінің есебі
10 декабря 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ - 4
АқпаратБюджетАрхив
12 сентября 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ - 3
АқпаратБюджетАрхив
6 июля 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ - 2
АқпаратБюджетАрхив
9 февраля Кеңгір селосы әкімінің Қ.Б.Жанпеисовтың  2017 жылда  атқарылған жұмыстары туралы есебі
Әкімнің блогыӘкімінің есебі
31 января 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ
АқпаратБюджетАрхив
20 января 2018-2020 жылдарға арналған ауылдық округ бюджетті туралы
АқпаратБюджет
24 июня Кеңгір селосы әкімінің аппараты ММ-нің құқықтық оқыту мектебінің 2016-2017 оқу жылына арналған оқу ЖОСПАРЫ
Ақпарат
9 апреля Кеңгір селолық округі Түйемойнақ станциясының әлеуметтік - экономикалық паспорты
Ақпарат
9 апреля Кеңгір селолық огругі Теректі станциясының әлеуметтік - экономикалық паспорты
Ақпарат
9 апреля Кеңгір селолық огругі Қорғанбай ауылының әлеуметтік - экономикалық паспорты
Ақпарат
9 апреля Социально-экономический ПАСПОРТ села Кенгир г.Жезказган, Карагандинской области    
Ақпарат