«КЕҢГІР СЕЛОСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Мемлекеттiк мекемесi «Кеңгір селосы әкімінің аппараты» ММ туралы ереже
Опубликовано: 23 февраля 2011 . Обновлено: 19 июня 2019

Жезқазған қаласы әкімінің

 2018 жылғы «__»___________

№_____қаулысымен бекітілген

Жезқазған қаласы Кеңгір селосы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің

ЕРЕЖЕСІ

1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Кеңгір селосы әкімінің аппараты (бұдан әрі – әкімнің аппараты) село әкімінің (бұдан әрі – әкім) қызметін қамтамасыз ететін және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік мекеме болып табылады.
 2. Әкімнің аппараты өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Әкімнің аппараты туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 3. Әкімнің аппараты мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, қазынашылық органдарында шоттары болады.
 4. Әкімнің аппараты өз атынан азаматтық-құқықтық қатынасқа түседі.

     5.Әкімнің аппараты заңнамаға сәйкес мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.

      6.Кеңгір селосы әкімінің аппараты туралы ережені, оның құрылымын Жезқазған қаласының әкімдігі бекітеді.

 1. Әкім аппаратының толық атауы мен заңды мекенжайы көрсетіледі

Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Кеңгір селосы, Школьная көшесі, 26 үй

 1. Кеңгір селосы әкімінің аппаратын Жезқазған қаласының әкімдігі құрады, қысқартады және қайта ұйымдастырады.
 2. Әкімнің аппараты жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме болып табылады.

     10.Әкімнің аппаратына әкім аппаратының функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан кәсiпкерлiк субъектiлерімен шарттық қатынастарға түсуге жол берілмейді.

2-тарау. Кеңгір селосы әкімі аппаратының негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 1. Міндеттер:

      Әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу.

 

     

 

 

 1. Функциялар:

      1) Кеңгір селосы әкімінің аппараты өз құзыреті шегінде:

2) Кеңгір селосы әкімінің аппараты жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша:

 1. Әкімнің аппараты өз құзыреті шегінде:
 1. Әкім аппаратының өз құзыреті шегіндегі міндеттері:

3-тарау. Кеңгір селосы әкімі аппаратының қызметін ұйымдастыру

 1. Әкімнің аппаратын әкім басқарады.
 2. Әкімнің өкілеттіктері:
 1. Әкімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімнің орынбасары болуы мүмкін.
 2. Әкім Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әкім орынбасарының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды.
 3. Әкім аппараты қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілер этикасының нормаларын сақтауын әкім қамтамасыз етеді.

4-тарау. Кеңгір селосы әкімі аппаратының мүлкі

 1. Заңнамада көзделген жағдайларда әкім аппаратының жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Әкім аппаратының мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. Әкімнің аппаратына бекітіліп берілген мүлік аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің (жергілікті өзін-өзі басқарудың) коммуналдық меншігіне жатады.
 2. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, әкімнің аппараты жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша бекітіліп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті иеліктен шығаруы немесе оған өзгеше тәсілмен билік етуі мүмкін.

5-тарау. Кеңгір селосы әкімінің аппаратын қайта ұйымдастыру және тарату

23.Кеңгір селосы әкімнің аппаратын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады.